با مدیریت جمهوری اسلامی امروز کجا آتش گرفت یا منفجر شد؟

سوالی که این روزها هر ایرانی هر روز بعد از بیدار شدن از خودش می پرسد و اینکه انفجار در کجا اتفاق افتاد, هوا, دریا, یا زمین, چون به برکت جمهوری اسلامی هرجایی می تواند اتفاق بیفتد حتی زیر زمین و زیر دریا!
اینجاست که سخنان گهعر بار امام راحل مصداق می یابد که به این بسنده نکنید… ولکن مملکت اسلامی همه چیزش باید اسلامی باشد, تفسیرش اینه که به این چند انفجار بسنده نکنید, منتظر انفجارات بعدی در هوا, دریا, زمین, زیر زمین و زیر دریا باشید و مملکت اسلامی انفجارهایش هم باید اسلامی باشد!

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید