با توجه به تهدید بحرین توسط ج. ا. آیا شورای امنیت نبایستی اقدامی انجام دهد؟

سپاه پاسداران بطور رسمی و آشکارا بحرین را تهدید به اقدام انتقام جویانه کرده است، به این سبب که این کشور مستقل رابطه سیاسی با اسرائیل برقرار کرده است. برابر منشور سازمان ملل هیچ کشوری که عضو این سازمان است نبایستی عضو دیگر این سازمان را تهدید نماید.

آیا زمان آن نرسیده است که شورای امنیت سازمان ملل اقدامی اساسی علیه جمهوری اسلامی اشغالگر ایران انجام دهد؟

تهديد بحرین توسط سپاه؛ «منتظر انتقام سخت باشید»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکوم کردن “شدید برقراری روابط دیپلماتیک” بین بحرین و اسرائیل تهديد کرده است که “حاکم جلاد بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این کشور باشد”.

سپاه پاسداران برقراری رابطه امارات و بحرین با اسرائیل را “خلاف اراده و آرمان مردم مسلمان” این دو کشور دانسته و آن را “حماقتی بزرگ و فاقد هرگونه مشروعیت بوده” که “پاسخ‌های درخور را دریافت خواهد کرد.”