با اجرای حکم هفت سال زندان، امیدعلی شناس بدون دریافت احضاریه کتبی از سوی سپاه بازداشت شد

ویدئوی لحظه بازداشت امید علی شناس فعال مدنی و حقوق کودکان که ب…

ویدئوی لحظه بازداشت امید علی شناس فعال مدنی و حقوق کودکان که به هفت سال زندان محکوم شده و با وثیقه هفتصد میلیونی بیرون زندان به سر می برد.مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران قبل از طی شدن روال قانونی شامل احضاریه و مهلت برای معرفی به زندان، حکم بازداشت امید علی شناس را از اجرای احکام گرفته اند، مادر امید علی شناس به روشنی توضیح می دهد که چرا اقدام آنها برای جلب ناگهانی فرزندش غیرقانونی است و باید طبق قانون مهلت بدهند تا خودش را به زندان معرفی کند.طبق قانون پرونده پس از قطعی شدن حکم از اختیار مأموران اطلاعاتی خارج می شود و اجرای احکام با فرستادن احضاریه به متهمی که با وثیقه آزاد است مهلتی چند روزه برای معرفی به زندان می دهد، اقدام سپاه پاسداران در گرفتن حکم بازداشت قبل از طی شدن روال قانونی نشانه ای از عدم استقلال قوه قضائیه و یا اعمال فشار بر قوه قضائیه از سوی نهادهای های امنیتی است.

Slået op af Center for Human Rights in Iran i Lørdag den 10. december 2016