بازداشت یک فعال مدنی دیگر در ترکیه؛ نگرانی از بازگرداندن نسیبه شمسایی به ایران

۲۴آبان۱۳۹۹ برخی رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری خبر دادند که «نسیبه شمسایی»، از زنانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشته بود و تحت پیگرد قضایی قرار داشت، در ترکیه بازداشت شده است و در کمپ مهاجران غیرقانونی نگهداری می‌شود. احتمال بازگرداندن او به ایران مسئله‌ای است که جامعه حقوق بشری ایران را نگران کرده است. خصوصا که در نمونه‌هایی که تا کنون پیش آمده‌اند، برخی از کنش‌گران به ایران بازگردانده شده‌اند و با احکام قضایی سنگینی مواجه شده‌اند؛ از دهه‌ها زندان‌ تا حکم اعدام.
در آخرین نمونه از صدور احکام قضایی علیه کنش‌گران مدنی علیه حجاب اجباری، خبرها حاکی از صدور ۲۴ سال زندان برای «صبا کرد افشاری»، شهروند ایرانی، است که علیه حجاب اجباری فعالیت می‌کرد. درخواست اعاده دادرسی به حکم سنگین ۲۴ سال زندان «صبا کردافشاری»، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، از سوی قوه قضاییه رد شد و حالا این دختر ۲۲ ساله طبق قانون مجازات اسلامی مجبور به تحمل اشد مجازات اتهاماتش یعنی ۱۵ سال زندان از این حکم سنگین است.