بازداشت یک شهروند بهائی در کرج

لیزا تبیانیان (عنایتی) یکی از شهروندان بهایی در کرج از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.

ماموران امنیتی روز شنبه ۲۵ مرداد با مراجعه به منزل این شهروند بهایی، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

این شهروند بهائی سال ۹۵ هم بازداشت و با حکم دادگاه بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام تحت عنوان تبلیغ بهائیت» به هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر با نظر به اینکه «صرف تبلیغات جهت آئین بهاِئی تبلیغ علیه نظام تلقی نمی‌گردد» لیزا تبیانیان را تبرئه کرده بود.

این شهروند بهائی در حالی تبرئه شد که در چهار دهه گذشته، صدها شهروند بهائی به این اتهام محکوم و زندانی شده‌اند.