بازداشت کارگران معترض معادن مس میدوک

 

به گفته فعالان صنفی کارگری استان کرمان از روز شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷، تاکنون ۷ نفر از کارگران شاغل درمعادن مس میدوک بازداشت شده‌اند.
در بین بازداشت شدگان دو نفر از نمایندگان منتخب کارگران دو شرکت پیمانکاری مبین و اولنگ در معادن مس مجتمع میدوک می‌باشند.

این بازداشت‌ها براساس شکایت کارفرما در همین رابطه به مراجع قضایی صورت گرفته است. روز شنبه پنج نفر از کارگران و روز یکشنبه دو کارگر دیگر بازداشت شدند.

علی اسدی نماینده شهر بابک، به خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷، از آزاد شدن دو تن از کارگران بازداشت شده با قرار وثیقه خبر داد و اعلام کرد «در حال تعامل با نهادهای مختلف هستیم تا کارگران بازداشتی آزاد شوند.»

در پی بازداشت چند تن از کارگران معترض مجمع مس میدوک در شهربابک استان کرمان روز سه شنبه ۲۲ آبان، گروهی از کارگران این مجموعه در حمایت از همکاران بازداشت شده خود تجمع کرده و خواستار آزادی آنان شدند.

لازم به ذکر است که ۶۰۰ تن از کارگران پیمانکاری معادن شهربابک از اوایل آبان ماه ۱۳۹۷، در انتقاد به شرایط نابرابر مزدی در میان کارگران در ابتدا فعالیت تولیدی محل کار خود را کاهش داده و سپس اقدام به تجمع کرده و که در نتیجه آن شماری از کارگران معترض بازداشت شدند.

طی سالهای اخیر، رکود اقتصادی و سوء مدیریت بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را به ورشکستگی کشانده که موجب پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد به کارگران این تولیدی ها شده است. این مشکلات موجب اعتراض های گسترده کارگری در مناطق مختلف ایران شده است به طوری که برآورد می‌شود در یک سال و نیم گذشته بیش از شش هزار تجمع اعتراضی کارگری برپا شده باشد.