بازداشت مهران رئوف توسط نیروهای امنیتی

فعال کارگری مهران رئوف جمعه شب ۲۵ مهر ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل مهران رئوف کرده و برخی وسایل شخصی وی را ضبط کردند.