بازداشت دو نوجوان ١٦ سالە در سروآباد، بازداشت ٨ نوجوان طی ٧ ماه

شامگاه چهارشنبە ٢٥ تیر ٩٩ (١٥ ژوئیەە ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در روستای سلین از توابع شهرستان سروآباد دو نوجوان ١٦ سالە را بە نام های ”هیمن ادوایی“ و ”کیومرث ادوایی“ را بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این دو نوجوان هم زمان با درگیری نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات روستای بلبر بازداشت شدەاند این درگیری منجر بە کشتە و زخمی شدن چهار عضو سپاه پاسداران شد.

هیمن و کیومرث ادوایی بە همکاری با یکی از احزاب کردستانی متهم و پس از بازداشت بە بازداشتگاه شهرام فر سپاه پاسداران در سنندج منتقل شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون، دست کم ٨ نوجوان زیر ١٨ سال در شهرهای سروآباد، بانە، مریوان، مهاباد، پیرانشهر و اشنویە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند.