بازداشت ده ها شهروند در جالق

ده‌ها تن از شهروندان اهل شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفته می شود این افراد در جریان اعتراضات پنج ماه پیش به مین گذاری های سپاه در بخشداری جالق شهرستان سروان حضور داشته اند.

 به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طی روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت‌ماه ده‌ها تن از شهروندان بلوچ اهل جالق توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

از اتهام مطروحه علیه شهروندان بازداشت شده اطلاع دقیقی به دست نیامده است، با اینحال تصور می شود این بازداشت‌ها بخاطر مشارکت این افراد در اعتراضات ۵ ماه پیش مردم منظقه به مین‌گذاری‌های سپاه پاسداران در محدوده مرزی باشد.

بر اساس این گزارش، تعداد نامشخصی از شهروندان نیز به ستاد خبری اطلاعات احضار شده‌اند.

کمپین فعالین بلوچ خبر از بازداشت دهها تن می دهد و هویت ۲۳ تن از بازداشت شدگان را به ترتیب زیر تاکنون احراز کرده است :

۱. الهین بخش رئیسی

۲. محمد یعقوب ریگی

۳. محمد اقبال ریگی

۴. خیرمحمد ملازاده

۵. خدارحم ملازاده

۶. نوید ریگی

۷. دوست محمد ملازاده

۸. هادی سپاهی

۹. عمران رئیسی

۱۰. وزیر رئیسی فرزند حاجی لال خان

۱۱. نصیر چاکری فرزند حضور

۱۲. عبدالرحمن کشانی

۱۳. احسان کشانی فرزند اسلام

۱۴. عطا فرزند بلوچ

۱۵. ابوبکر فرزند بلوچ

۱۶. ایوب رئیسی

۱۷. دوست محمد ملازاده

۱۸. عبدالسلام گنگوزهی فرزند سعید

۱۹. شهرام چاکری

۲۰. فرشید چاکری

۲۱. مصطفی چاکری

۲۲. مصطفی رئیسی فرزند دادرحیم

۲۳. گل محمد فرزند حفیظ

لازم به یادآوری است که روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ نیز ماموران اطلاعات سپاه پس از مراجعه به بخشداری جالق از توابع شهرستان سراوان تعدادی از شهروندان را بازداشت کرده بودند.