بازداشت دانشجوی ممتاز آی تی در اشنویه

بنا به اطلاع حقوق بشر کردستان ایران ؛ جمعه , ٨ شهریور , ۱۳۹۸ ؛ روز گذشته دانشجوی دانشگاه ارشد فردوسی مشهد در رشته ی آی تی که برای بازدید از خانواده خود به شهر نالوس از توابع شهرستان اشنویه آمده بود، توسط سپاه پاسداران در منزل شخصی پدرش بازداشت شد.

هویت این دانشجوی ممتاز رشته ی آی تی از سوی حقوق بشر کردستان ایران، “محمد اقبال” فرزند ماموستا عبدالقادر اهل شهر نالوس از توابع اشنویه احراز شده است.

در گفتگویی که گزارشگر ما با نزدیکان وی داشته :«« این دانشجو دو سه روز پیش از دانشگاه مشهد برای دید و بازدید از خانواده ی خود به نالوس آمده بود که روز گذشته توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است»».

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامهای انتسابی به این دانشجو و محل نگهداری نامبرده اطلاعی در دست نیست.