بازار داغ خط و نشان کشیدنهای “پوشکی” سرداران در هم شکسته رژیم، «قبل از شکار شدن توسط پهپادهای آمریکا»

بازار داغ خط و نشان کشیدنهای “پوشکی” سرداران در هم شکسته رژیم، «قبل از شکار شدن توسط پهپادهای آمریکا»

پاسدار «رحیم‌ صفوی‌»: برای عاملان ترور سلیمانی ؛ روزها و شب‌های سختی در انتظار آمریکا و انگلیس است.

آمریکایی‌ها بدانند خشم ایران دامان آن‌ها را خواهد گرفت و این ایران است که صلابت و ماندگاری دارد و آمریکا مجبور است به زودی منطقه را ترک کنند.

علی خامنه‌ای و مزدورانش به خوبی آگاه هستند که در صورت کوچکترین واکنشی، نابود خواهند شد و از سوی دیگر باید به بسیجیان و سپاهیان وارفته و در هم شکسته، امید دهند! از همین رو در دو راهی انتخاب «باخت باخت» قرار گرفته‌اند.