این مرد شجاع و میهن پرست را تنها نگذاریم. شناساندن او به دنیا برایش مصونیت می آورد.

علیرضاغلام‌پور روز سه‌شنبه ۶ خرداد پس از نصب پرچم شیروخورشید، و تصاویر خاندان پادشاهی ایران ساز پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی بر در خانه پدری‌اش، از سوی نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شده و تا این لحظه از وضعیت وی و محل نگهداری اش اطلاعی بدست نیامده است.

شجاعت و دلیری این مرد را نباید دست کم گرفت. اگر مردم همت کنند این دزدان سرگردنه نمی توانند کشور ما را تارج کنند.

شناساندن این مرد شجاع به دنیا برایش مصونیت می آورد و آدمخوران اسلام جرات آزار او را نخواهند داشت. به هر شکل ممکن در باره او اطلاع رسانی کنیم.