این فکر را اطلاعات سپاه تو فضای مجازی جا انداخته که اگر با آنها بدرفتاری بشه ایران هیچوقت دمکراسی نمی شه

چرا اصرار داریم بعد سرنگونی مسئولان رژیم را با قوانین حقوق بشری محاکمه کنیم؟
چون این فکر را اطلاعات سپاه تو فضای مجازی جا انداخته که اگر با آنها بدرفتاری شود ایران هیچوقت دمکراسی برقرار نمی شود.

اطلاعاتی ها می خواهند خیالشان جمع باشد که اگر روزی رژیم سقوط کرد هم راحت بتوانند از پولهایی که برده اند راحت استفاده کنند و هم اگر فرصتی دست داد با یک ظاهر و اسم دیگری برگردند و کار سابقشان را ادامه بدهند.
اینها مردم را گاگول تر از آنی فرض کرده اند که من و شما می توانیم حدس بزنیم.
اسلامی ها را باید با قوانین اسلام محاکمه و مجازات کرد. این شرط انصافه که ۴۲ سال ملت ایران را اینها با اسلام قصاص کردند و نوبتی هم باشد نوبت خودشان است که قصاص شوند.
اسلام عزیز هم که برای همه جرمها یک مجازات بیشتر ندارد. فوری سرش را از تنش جدا کن. وقت نیست. نفر بعد!

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید