این است گروه تروریستی طالبانِ مورد حمایت خامنه ای و سپاه/ویدئو

تصاویری از شلاق‌زدن به یک زن در دادگاه صحرایی امارت اسلامی طالبان در ولسوالی اوبه ولایت هرات
از جنبش اصیل منطقه که مورد حمایت جمهوری اسلامی است چه انتظاری می‌رود؟!
آیا آنگونه که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند طالبان اصلاح شده؟!

اسلام اصلاح شدنی نیست. همانطور که با وعده های دروغین و حمایت های قدرتهای دنیا، ایران را به ملاها واگذار کردند و به ویرانی تبدیل کردند. طالبان و داعش و جمهوری اسلامی همه شان یکی هستند.