اینجا آشوویتس است یا تهران بزرگ؟ گرسنگی زندانیان و محروم از آب گرم

گرسنگی دادن به زندانیان، نبود آب گرم در زندان برای استحمام و بهداشت فردی، ورود سربازان و مسئولان زندان به بهانه های مختلف به سالن ها زمینه ساز بیماری زندانیان در زندان تهران بزرگ است.

عامل اصلی این مشکلات و رفتارهای غیرانسانی، شخصی بنام اصغر فتحی، رئیس زندان تهران بزرگ است.

بنابرگزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام ۱۴آذر۹۹، به دستور اصغر فتحی رییس زندان تهران بزرگ، زندانیان این زندان را با گرسنگی دادن، قطع آب گرم حمامها، شکنجه کرده و در آستانه سرماخوردگی و بیماری و کرونا قرار می دهند.

طی هفته گذشته اصغر فتحی از برخی سالن ها بازدید کرد. زندانیان به کمبود غذا اعتراض کردند، اما فتحی با دروغگویی تمام اعلام کرد که ما غذا را وزن می کنیم و به زندانیان می دهیم.

زندانیان می گویند: «غذا هم در کیفیت و هم در میزانی که به زندانیان داده می شود، بسیار کم است و زندانیان عموما گرسنه هستند. در غذایی به اسم پلو مرغ، خرده آشغال مرغ به زندانیان داده می شود که به هر زندانی به اندازه یک حبه قند نیز مرغ نمی رسد. گوشت قرمز بطور کامل از برنامه غذایی زندانیان حذف شده است».

اصغر فتحی در این بازدید با سیاست خاص سرکردگان حکومتی به ماله کشی پرداخته و برای آرام کردن زندانیان در مقابل اعتراض آنها به شرایط موجود گفت: «می خواهیم شما را آزاد کنیم. خبرهای خوبی در راه است».

یک منبع مطلع گفت: «آب حمامها همچنان سرد است. زندانیان مجبورند در هوای سرد و خشک بیابانی این زندان، با آب سرد استحمام کنند که این امر باعث بیماری شماری از آنان شده است».

این منبع افزود: «از سوی دیگر میوه ها و اجناس فروشگاه همه بنجل و به دردنخور است. بدترین نوع میوه و میوه های پوسیده با قیمت کلان به زندانیان فروخته می شود».

سربازان و مسئولان آلوده به ویروس کرونا به بهانه بازرسی به سالن ها یورش آورده و وسایل زندانیان را بهم می ریزند. آنها علاوه بر بهم ریختگی و تخریب وسایل زندانیان، ویروس کرونا را نیز به اتاق های زندانیان منتقل می کنند.

از سوی دیگر تلفنها بطور مکرر قطع می شوند و کسی پاسخگوی قطع تلفن نیست.