اینترنت ایران در نزدیکی قطع کامل

بر اساس آخرین گزارشهای رسمی و منابع معتبر اینترنت کل ایران در آستانه قطعی کامل قرار گرفته

 

Confirmed: #Iran is now in the midst of a near-total national internet shutdown; realtime network data show connectivity at 7% of ordinary levels after twelve hours of progressive network disconnections as public protests continue #IranProtests ?