ایران اعتراض اروپا به اعدام روح الله زم را “مداخله در امور داخلی” توصیف کرد

  پس از انتشار بیانیه صادر شده توسط اتحادیه اروپا در محکومیت اعدام روح الله زم ، مدیر کانال  تلگرامي آمد نيوز  ، وزارت امور خارجه ایران سفیر آلمان را در تهران احضار و به اين بیانیه اعتراض کرد.

خبرگزاری ایران (ایرنا) اظهار داشت که آلمان در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و سفیر به وزارت امور خارجه احضار شد و از بیانیه اتحادیه اروپا “دخالت در امور داخلی ایران” اعلام کرد.

وب سایت اداره امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه (12 دسامبر) نوشت که اتحادیه اروپا اعدام جمهوری اسلامی ، روح الله زم را به شدت محکوم می کند و مخالفت شدید خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایطی تکرار می کند.

علاوه بر اتحادیه اروپا ، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با ابراز نارضایتی از اعدام روح الله زم ، ربودن وی از یک کشور دیگر را یک شوک توصیف کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نیز گزارش داد که رئیس سفارت فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه احضار می شود.

 

اقدامی وحشیانه و غیر قابل قبول

روز گذشته ، وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای سخت اعدام روح الله زم را “اقدامی وحشیانه غیر قابل قبول” توصیف کرد و آن را “حمله به آزادی بیان” توصیف کرد.