اگه سال ۵۷ به یک لات انقلابی میگفتی که ۴۰ سال بعد, رئیس مجلس خمینی ۸ هزار میلیارد تومن دزدی میکنه….

اگه سال ۵۷ به یک لات انقلابی میگفتی که ۴۰ سال بعد رئیس مجلس خمینی, ۸ هزار میلیارد تومن دزدی میکنه (اونم فقط در یک فقره!) و هنوزم رئیس مجلس مونده , چه حالی بهش دست میداد ؟! اونم زمانیکه قیمت یک ماشین پیکان فقط ۲۰ هزار تومن بود !!
قالیباف دزد – رئیسی ۶ کلاسه دزد