اگر دولت لبنان یا حزب الله هواپیمای مسافربری خودی را می زدند مردم لبنان دولت و حزب اللهی باقی نمی گذاشتند!

 

اگر دولت لبنان یا حزب الله هواپیمای مسافربری خودی را می زدند مردم لبنان دولت و حزب اللهی باقی نمی گذاشتند!

 

ارتش لبنان کنترل مرکز شهر بیروت را به دست گرفت

ارتش لبنان همه معترضین را از میادین مرکزی و خیابانهای مجاور پارلمان بیروت بیرون کرد.

تظاهرکنندگان شامگاه دوشنبه دوباره در مقابل ساختمان مجلس بیروت تجمع کردند. معترضان سنگ و مواد محترقه پرتاب کردند و تلاش کردند تا موانع موجود در خیابان های منتهی به مجلس شکسته شود. پلیس هم برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.

سرکوب تظاهرکنندگان دقایقی پیش از سخنرانی نخست وزیر لبنان حسن دیاب شروع شد. وی در طی این سخنرانی رسما استعفای دولت را اعلام کرد.

نخست وزیر لبنان، حسن دیاب، روز دوشنبه از استعفای کل دولت خود خبر داد. دیاب خطاب به مردم لبنان گفت: “ما می خواهیم درهای نجات ملی وطن خود را باز کنیم. امروز استعفای این دولت را اعلام می کنم.” وی مقامات قبلی را متهم كرد كه از نخستین روزهای تشکیل دولت سعی داشتن تا اشتباهات خود و بحران موجود در كشور را به عهده این دولت بگذارند.