اگر جورج فلوید در ایران زندگی می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟

۱. به جرم شرکت ، تولید و نشر فیلمهای به قول گشت ارشاد، مستهجن، بازداشت میشد.
۲. نیروی انتظامی کنفرانس خبری برگزار میکرد که باند تولید فیلمهای خلاف اخلاق و مستهجن را به زیر کشیده و عوامل آنرا بازداشت و تحویل مقامات قضایی داده‌ایم.
۳. سربازان گمنام اطلاعات سپاه و نهادهای اطلاعاتی ایران باند تولید کننده فیلمهای مستهجن را به آمریکای مستکبر ارتباط داده و در برنامه ۲۰:۳۰ سیمای ملی پیروزی خود را به رخ عالم می‌کشاندند.
۴. صدا و سیما، فارس نیوز، تسنیم به بهترین نحو اخبار مربوط به دستگیری آمران و عاملان تولید فیلمهای مستهجن را پوشش میدادند.
۵. قوه قضاییه محکومیت شلاق، اعدام، پرتاب از بلندی و سنگسار را برای آقای جورج فلوید و شرکت و تولید کنندگان کلیپهای مزبور در ملأ عام اعمال میکرد.
۶. ملت بسیج پرور و ارزشی برای تماشای سنگسار و اعدام جورج فلوید با حضور میلیونی خود مشت محکمی بر دهان استکبار میزدنند.
۷. سخنگوی وزارت امور خارجه و جواد ظریف اینگونه اخبار را مقرضانه و دخالت در امور داخلی اعلام می‌کردند.