اوباما در کتاب جدیدش توضیح میدهد که سیاست حزب دمکرات مماشات با حکومت اسلامی است

می خواهید بدانید دموکراتها چقدر برای ایران خطرناکند؟

کتاب جدید باراک حسین اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا را بخوانید :

A Promised Land « سرزمین موعود»

قسمت هایی از نوشته های این کتاب:

⬅️کشور ایران در صورت داشتن یک حکومت دمکراتیک بسیار قدرتمند شده و طبق دکترین حزب دمکرات، ایران قدرتمند همیشه به سمت حزب جمهوریخواه گرایش پیدا میکند
‏پس حکومت فعلی باید حفظ شود

⬅️اوباما در کتاب “سرزمین موعود” گفته اکثریت مردم ایران به حکومت شان (جمهوری اسلامی) علاقه دارند و با نظرات ترامپ کاملا مخالف است!

⬅️‏رهبری جمهوری اسلامی علاقه ویژه ای به دمکراتها دارد چون پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون دمکراتها میداند
‏او از جمهوریخواهان متنفر است و بارها به من (اوباما) نامه نوشت

⬅️‏در این کتاب اوباما توضیح داده که چگونه در سال ۸۸ به جای طرفداری از مردم ایران سیاست منافع حزبی را در نظر گرفته و در قبال سکوت در مورد جنایات ۸۸ توانسته از حکومت ایران باج خواهی بکند.