انتقام سخت از که؟

پزشکان بدون مرز که جاسوس هستند

فعالین محیط زیست که جاسوس هستند

معترضین به وضع موجود که جاسوس هستند

معترضین آبان هم از صعودی پول گرفته بودن
لشکر اجنه هم که حمله کرده
فقط هرچی خامنه ای و حسین شریعتمداری گفت وحی و از طرف خداست
به نظرم جمهوری اسلامی میخواد همون ۱۲درصدی که رای دادن زنده بمونن و بقیه رو نابود که

همون انتقام سختی که گفته بودن