انتقال و ارسال موشک های میانبرد نقطه زن به نیروهای نیابتی

انتقال و ارسال موشک های میانبرد نقطه زن به نیروهای نیابتی

خطرناکترین و شاید احمقانه ترین حرکت رژیم

بر اساس گزارش‌های رسیده سپاه در حال آماده سازی ۶۰ عدد از موشک های میانبرد نقطه زن برای گروه‌های نیابتی خود در آن سوی مرزها است تا آنها انتقام سختی که از آن حرف می‌زنند را عملی کنند.

همانطور که ترامپ نیز در پیامهای خود گفته، این بار دیگر فرقی ندارد حمله از طرف رژیم یا گروه‌های نیابتی انجام گیرد. آمریکا در هر صورت سپاه را مقصر می‌داند و با اولین حمله با موشک‌های نقطه زن، حمله بزرگ آمریکا به ۵۲ هدف در ایران شروع خواهد شد.

خبر آماده سازی ۶۰ موشک میانبرد نقطه زن برای گروه‌های نیابتی خیلی از اعضای رده پایین سپاه را نگران کرده ولی این تصمیم‌گیری در سطح بالای سپاه انجام شده و به نظر غیر ممکن بنظر می‌رسد، رده‌های پایین بتوانند از این عمل جلوگیری کنند.

موشک‌های نقطه زن با برد ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر و بیشتر توانایی پوشش دادن حتی اسراییل را در صورت شلیک از مرز غربی کشور دارند و بدین صورت رژیمی که در حال فروپاشی است، قصد دارد کشور را نیز باخود به سوی نابودی ببرد.