انتخاب محمد عزیزی نماینده بازداشت شده به اتهام فساد اقتصادی به عنوان عضو هیئت تحقیق مجلس!

محمد عزیزی نماینده مجلس از ابهر، که پیش از این به اتهام های مختلف از جمله «دخالت در بازار پوشاک» و  «اخلال در بازار خودرو» دوبار در زمانهای مختلف بازداشت شده بود اکنون به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شده است.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، خبر داد که اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، انتخاب شده‌اند و محمد عزیزی یکی از اعضای این هیئت است.

نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب،حمید گرمابی، رضا انصاری، مهدی مقدسی، سیده حمیده زرآبادی، ولی ملکی، عبدالله رضیان، محمدرضا منصوری، و علی اسدی کرم دیگر اعضای این هیئت هستند.

شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند.

بنا به گزارشات و خبرهای منتشر شده فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز ۳۰ مرداد به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند اما بعد از مدت کوتاهی هر کدام آنها با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند و در جلسه علنی روز سوم شهریور مجلس ایران حضور داشتند.

لازم به یادآوری است که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در تیرماه نیز محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس، را احضار و برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی صادر کرده بود، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده بود و در پی روانه شدن این نماینده به زندان، دادستان تهران با تعیین این میزان وثیقه برای وی مخالف کرده و از بازپرس خواست که قرار بازداشت او را به «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی «نازل‌ترین نوع قرار» تبدیل کند.