امکان جهش یکباره قیمت دلار به مرز یکصد هزار تومن در چند هفته آینده وجود دارد

با زمین گیر شدن کامل اقتصاد آخوندی و به ته رسیدن ذخیره دلاری نظام و از طرفی افزایش نجومی متقاضیان واقعی خرید دلار, شرایط خطرناکی بوجود آمده که می تواند قیمت دلار را به مرز یکصد هزار تومن در چند هفته آینده برساند.
مردم و بازاریها هم این را فهمیده اند و برای خرید دلار از صرافی ها به قیمت ۲۶ هزار تومان حتی از شب قبل جلوی صرافی میخوابند و صف میکشند. دلار امروز ۲۶ تومن شده ولی گیر هیچکس هم نمی آید !!
اینکه با صدهزار تومانی شدن دلار چه اتفاقات عظیمی رخ خواهد داد و امکان فرار گسترده سران و مدیران مفسد نظام به خارج پیش خواهد آمد و دیگر مسائلی که اینجا نمیتوان ذکر کرد ولی یک نکته را باید در خاطرمان بسپاریم که زمان زمان آماده -باش کامل است و هر لحظه میتواند آن لحظه ای باشد که همه مردم به خیابانها آمده و کار این لات و لوتهای نظام را یکسره کنیم …..