امروز تجمع اعتراضی مردم خشمگین در شهرستان لردگان به درگیرشدن طرفین انجامیدامروز تجمع اعتراضی مردم خشمگین در شهرستان لردگان به درگیرشدن طرفین انجامید


ارسال کننده ویدئو از لردگان، نوشته که مردم معترض با تفنگ ساچمه‌ای مورد هدف قرار گرفته‌اند.

جریان ابتلای تعداد زیادی از اهالی روستای چنار محمودی و اظهارات ضد و نقیض مسئولان، خشم مردم را برانگیخته است‌.