امروز تجمع اعتراضی مردم خشمگین در شهرستان لردگان به درگیرشدن طرفین انجامیدامروز تجمع اعتراضی مردم خشمگین در شهرستان لردگان به درگیرشدن طرفین انجامید


ارسال کننده ویدئو از لردگان، نوشته که مردم معترض با تفنگ ساچمه‌ای مورد هدف قرار گرفته‌اند.

جریان ابتلای تعداد زیادی از اهالی روستای چنار محمودی و اظهارات ضد و نقیض مسئولان، خشم مردم را برانگیخته است‌.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید