امتناع زن از سکس مقعدی ،بهانه ای برای قطع مایحتاج زن(نفقه) و کتک زدن زن در اسلام

از احکام ضداخلاقی دین اسلام جواز کتک زدن به خاطر نافرمانی از شوهر است.مصادیق این نافرمانی بر طبق آیات و روایات، بسیار زیاد بوده
اما تاسف برانگیز ترین آنها جواز کتک زدن زن و قطع نفقه ی او به خاطر تن ندادن به سکس مقعدی با شوهر است.

جواز کتک زدن زن به خاطر نافرمانی از شوهر در قرآن:
ترجمه آیه ۳٤ سوره نساء:مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است، و از آن جهت كه از مال خود نفقه مى‌دهند، بر زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت شوى عفيفند و فرمان خداى را نگاه مى‌دارند.

٤/در ادامه گفته: و آن زنان را كه از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دورى كنيد و کتک بزنيدشان. اگر فرمانبردارى كردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد. و خدا بلندپايه و بزرگ است.
در ادامه به چند مورد از اقوال علمای اسلام در مورد مصداق نافرمانی بودنِ امتناع زن از سکس مقعدی و تبعات آن می پردازیم:
علامه حلی:
ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع فی قبل أو دبر
ترجمه:منع کردن شوهر از دخول از فرج یا دبر مصداق نشوز و نافرمانی زن از شوهرش است.
قواعد الأحكام(العلامة الحلی)-ج۳-ص۱۰۸

پاسخ نافرمانی هم که کتک هست طبق همون ایه ۳٤
إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام، ولا تجب بالمتعة، ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت، في أي موضع أراد.فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها.
ترجمه:پرداخت نفقه به زن در عقد دائم واجب است(نه عقد موقت) به شرطی که زن تمکین و فرمانبرداری تام داشته باشد
اگر تمکین وی از شوهرش تمام وقت نباشد،و یا هر موضعی از بدنش را که شوهر مطالبه کرد در اختیارش قرار ندهد،در اینصورت پرداخت نفقه به وی واجب نیست.اگر دخول از فرج را به شوهر اجازه دهد اما غیر آنرا از شوهر منع کند،وجوب پرداخت نفقه به وی ساقط می شود
قواعد الأحكام(العلامة الحلی)-ج۳-ص۱۰۳
لو مكنته قبلا ومنعت غيره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها

ترجمه:اگر زن دخول از قُبُل(واژن) را به شوهرش اجازه دهد ولی دخول از دُبُر(مقعد) و نیز سایر استمتاعات را بدون اینکه عذری داشته باشد از شوهرش منع کند وجوب پرداخته نفقه به او ساقط می شود(چرا که به ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد).
جواهر الكلام(الشیخ محمد حسن النجفي الجواهري)-ج۳۱-ص۳۰۳
یحیی بن سعید الحلی:
وإنما يجب النفقة في النكاح بأن يكون دائما، وتمكنه الزوجة من الاستمتاع تمكينا كاملا، فلو أمكنته من القبل فقط، أو نهارا لا ليلا، أو بالعكس لم يكن لها عليه نفقة ،
ترجمه:پرداخت نفقه فقط وقتی واجب می شود که نکاح دائم باشد(نه موقّت) و نیز زوجه نسبت به تمام استمتاعات جنسی در مقابل شوهرش تمکین و فرمانبرداری داشته باشد.چنانچه فقط نزدیکی از قُبُل را به شوهرش اجازه دهد،
یا اینکه رابطه ی جنسی را محدود به فقط روزها کند نه شب ها(یا بالعکس)،وجوب پرداخت نفقه به او ساقط می شود.
الجامع للشرايع(یحیی بن سعید الحلي)-ج۱-ص۴۸۷
فیض کاشانی:
ويشترط فى وجوبها التمكين التام منها اى التخلية بينها و بينه بحيث لا يخصّ موضعاً منها ولا مكاناً ولا وقتاً على المشهور
ترجمه:قول مشهور این است که وجوب پرداخت نفقه مشروط است به تمکین تام زن و در اختیار مرد قرار دادن تمام مواضع بدن خود،در هر مکانی و هر زمانی

مفاتيح الشرائع(الفيض الكاشانی)-ج۲-ص۲۹۵

 

Women’s refusal to have anal sex is an excuse to cut off a woman’s needs (alimony) and beat her in Islam