الگوی پیشرفت در دستگاه ولایت فقیه برای مریدان ایشان

اینستاگرام خامنه‌ای اخیرا کمیل باقرزاده را به‌عنوان سخنران آورده است. آقای باقرزاده سال۹۵ در دفتر سابق حزب جمهوری اسلامی کلاس تدریس داشت. موضوع کلاس کتاب کتاب “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” بود که شامل سخنرانی های ۴۰ سال پیش خامنه‌ای است. دفتر آقا خوشش آمد …
مدتی بعد آقا کمیل دعوت شد سایت خامنه‌ای و آنجا مطلب می‌نوشت و با چهره‌های مقاومت و حزب‌الله لبنان گفتگو می‌کرد. او شاگرد درس خارج فقه خامنه‌ای هم بود، به بیت رفت‌و‌آمد داشت و شغلش رسمی‌‌اش این بود: تدریس اندیشه رهبری.
آقاکمیل که فرزند سردار باقرزاده است، در موسسه طلوع حق هم حضور دارد. این موسسه که از سال۹۲ توسط حلقه مریدان خامنه‌ای راه‌اندازی شده، کار اصلی‌اش تدریس اندیشه‌های خامنه‌ای در مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی است؛ سفره آقا.
حالا بعد از چندسال خدمات آقاکمیل، نوبت خدمات متقابل رسیده و دفتر خامنه‌ای دارد او را تبلیغ می‌کند. این مدل ساده و مختصر را برای بسیاری از مریدان خامنه‌ای می‌توان نوشت. مدتی مجیزگوی رهبر می‌شوند، سپس محبوب دفتر می‌شوند؛ الگوی پیشرفت.