افشاگری جدید و مهم – محل و نحوه دفن مخفیانه زندانیان سیاسی در اهواز

گزارش تکانده‌ای از محل و نحوه دفن مخفیانه زندانیان سیاسی در اهواز از طریق برخی منابع مطلع به دستمان رسیده است.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «اغلب زندانیان سیاسی، را در زندان شیبان بدون اطلاع خانواده‌هایشان اعدام می‌کنند. عوامل و مأمورین قضاییه و اطلاعاتی پیکر زندانی اعدام شده را مطلقا به خانواده‌اش تحویل نمی‌دهند و آنها را بدون حضور خانواده، اقوام و نزدیکانش به خاک می‌سپارند. همچنین از خانواده زندانی تعهد گرفته می‌شود که هیچ مراسمی نباید برای عزیزشان برگزار کنند».

این منبع افزود: «محلی که زندانیان سیاسی اعدام شده در اهواز را در آن به خاک می‌سپارند مزاری است که مردم به آن «مقبره شهدا» می‌گویند، اما عوامل این حاکمیت آدمکش، از شدت کینه به این زندانیان سیاسی، اسم این مزار مجهول را «لعنت آباد» گذاشته اند.

زندانیان سیاسی اعدام شده عرب را تحویل خانواده هایشان نمی‌دهند و آنها را مخفیانه دفن می‌کنند. در این محل روی جسد را سیمان ریخته و آهن می‌گذارند و سپس خاک می‌ریزند و برای اینکه خانواده ها نتوانند پیکر فرزندانش را از خاک در آورده و از این مزار خارج کنند، در محل هر قبر فقط یک پلاک فلزی با یک شماره می‌گذارند و اثری از نام فرد اعدام شده هم بر روی مزارش نیست».

این منبع همچنین اظهار داشت: «تا ۴۸ ساعت پس از به خاک سپردن پیکر زندانی اعدام شده، در اطراف محل دفن، نگهبانی می‌دهند که مبادا خانواده ها محل را پیدا کنند. پس از چند روز از ترس اینکه خانواده محل مزار را یاد بگیرند، خانواده زندانی را با چشم بند برای فاتحه خوانی به محل قبر فرزندشان برده و برمی‌گردانند.
در محدوده ای که به آن نام «لعنت آباد» گذاشته اند دوربین های مدار بسته کار گذاشته شده اند تا کسی نتواند به آن نزدیک شود.

یادآوری می‌کنیم که این قبرستان محل دفن متوفیان سایر ادیان بوده است. اما بعدا یک قطعه از آن را جدا کرده و به محل دفن زندانیان سیاسی اعدامی اختصاص داده‌اند.

محدوده ای که مربوط به قبرستان سایر ادیان است تابلوی «باغ فردوس» دارد. ولی قسمتی که مربوط به زندانی‌های اعدام شده است هیچ تابلویی ندارد و هر مزار با یک پلاک آهنی مشخص شده است.