اعلام جرم دکتر قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری علیه دولت و رئیس جمهور به اتهام قتل

 قاسم شعله سعدی وکیل پایه یک دادگستری با انتشار یک فایل تصویری در فضای مجازی علیه دولت و رئیس جمهور به اتهام قتل اعلام جرم نمود.

شعله سعدی گفت :دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد از اوایل دیماه بلکه از اواخر آذرماه سال قبل قضیه ی ویروس کرونا را به مقامات ارشد کشور از جمله ریاست جمهور اطلاع داده بود.

آقای دکتر سعید نمکی نیز گفته است از بیست و نهم بهمن ماه سال قبل مشخصاً از وجود این ویروس خطرناک اطلاع یافتند.

چرا دولت با تقاضای به تعویق انداختن برگزاری انتخابات مجلس مخالفت نمود. دولت، بر عکس توصیه ها مردم را دعوت به حضور در پای صندوق های رای کرد با اینکه میدانستند تجمع مردم در این مراکز میتواند بسیار بسیار موثر در توسعه ی‌این ویروس کشنده باشد.

به‌نظر میرسد که رئیس جمهور و دولت از وظایف قانونی خودشان نه تنها تخلف کرده اند بلکه مرتکب جرم قتل شده اند .

دادستان محترم تهران، اینجانب علیه رئیس جمهور و وزرا به اتهام قتل شهروندان اعلان جرم می نمایم. تقاضا دارم نسبت به پیگرد کیفری آنان دستور مقتضی صادر فرمایید.