اعدام درمانی جامعه!!

همیشه اینچنین بوده اند که حکومت های ایدئولوژی گرا بهترین روانشان را برای کنترل افکارعمومی و تجزیه و تحلیل افکار جامعه در راستای سرکوب مردم بکار می گیرند.
امروز شانزدهم اسفند ماه خبری منتشر میشود با این تیتر که :

(رهبر، ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب کرده است و از ایشان خواسته است که در برخورد قضایی ملاحظه نکنید)

به محضی که این خبررو  شنیدم، تنها یک چیز به ذهنم آمد، فرهنگ اعدام …

حکومتی که به مانند یک ارابه ی مرگ از همان روز اول 35000 نفر را (یعنی برابر با کشتار امروز داعش )  به جوخه اعدام سپرد، پس از آن با دخالت در امور داخلی عراق توسط خميني 8 سال ايرانيان را به كام مرگ کشید و پس از آن  هم با سرکوب در اعتراضاتی همچون جنبش دانشجويي يا اعتراضات سال 88 و دي ماه 96 والبته کشتارهایی که همین جناب رِیسی در سال 67 انجام داد این فرهنگ را به نمایش گذاشت هدف از این کار فقط یک چیز میباشد ایجاد ترس و وحشت …..

اما تحلیلی که امروز از این انتصاب دارم این است که آیا با آوردن یک ماشین کشتار بر مسند ریاست قوه قضائی رژیم می خواهد جماعتی را با عناوین مختلفی چون مفسد اقتصادی یا اختلال  گران عمومی و و و حتی در رده های بالای نظام یا دولت روحانی برای حفظ اصل نظام قربانی کند   تا بدینن ترتیب از خشم عمومی بکاهد؟!؟چنانکه  مردمی که با فرهنگ اعدام بزرگ شده اند بدشان نمی آید عده ای که رژیم آنها را به عنوان مقصر معرفی می کند اعدام شوند . آیا اعدام درمان دیگری در راه است ؟؟؟؟

تجزیه و تحلیل از پرگار
شانزدهم اسفند ماه