اعتصاب 200 کامیون در زنجان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان: یکی از کامیون داران در گفتگو با خبرنگار بسیج اظهار داشت: این کامیون ها در اعتراض به عدم افزایش 15 درصدی هزینه حمل و نقل در شرکت زرین معدن آسیا در اتوبان 22 بهمن زنجان اعتصاب کردند.

وی گفت:تهدید یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت به خریداری یکصد دستگاه کامیون و عدم استفاده از این کامیون ها، یکی از دیگر از عوامل اعتصاب عنوان کرد.

این کامیون دار افزود: اگر بررسی کنیم، شاهد این خواهیم بود که این کامیون ها بصورت شراکتی خریداری شده و با عدم بکارگیری آنها، 600 خانوار به مشکلات معیشتی دچار خواهند شد.

وی گفت: ما هفته گذشته نیز در مقابل این شرکت اعتصاب کرده بودیم که با قول مساعد جمیلی یکی از اعضای هیات مدیره مبنی بر افزایش 15 درصدی هزینه حمل و نقل در شرکت زرین معدن آسیا به اعتصاب خود پایان دادیم.

این کامیون دار اضافه کرد: متأسفانه هیچ یک از مسئولان استان جهت بررسی اعتصاب کامیون داران، در محل حاضر نشده اند و کسی پاسخگوی ما نیست.