اعتصاب کامیون داران در رودبار

تعداد کثیری از کامیون داران ظهر امروز در اعتراض به عدم رفع مشکلات صنفی در رستم آباد گیلان دست به اعتصاب زدند…
به گزارش زیتون خبر، تعداد کثیری از کامیون داران شهرستان رودبار ظهر امروز در اعتراض به عدم رفع مشکلات صنفی کامیون داران در ورودی شهر رستم آباد دست به اعتصاب زدند.

شنیده ها از رستم آباد خبر می دهد که به دلیل حجم سنگین کامیون های پارک شده در ورودی شهر رستم آباد از مسیر امامزاده هاشم ترافیک سنگینی در این محدوده به وجود آمده بود.

رانندگان خواستار رفع مشکلات صنفی خود از مسئولین امر بودند.