اعتصاب کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه

 

کارگران بخش بسته بندی و تخلیه و بارگیری شرکت زمزم کرمانشاه، روز گذشته اعتصاب کردند. کارگران به دستمزد بسیار پایین‌تر از حداقل حقوقها، پرداخت نشدن 4ماه حقوق عقب افتاده، پرداخت نشدن عیدی سالیانه و شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار اعتراض کردند و دست از کار کشیدند.