اعتصاب کارگران فاز 22 و 24 عسلویه

 

کارگران یکی از شرکت‌ های پیمانکاری در فاز 22 – 24 عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه دستمزد و با خواست همسان سازی حقوقشان دست به اعتصاب زدند.
در این پروژه نزدیک به 300 کارگر مشغول به کار هستند که از اردیبهشت ماه تاکنون حقوق و مطالباتشان پرداخت نشده است. کارگران اعتصابی این شرکت، علاوه بر پرداخت مطالبات عقب مانده، خواهان همسان‌سازی دستمزد شان نسبت به کارگران سایر شرکت‌های فعال در فاز 22 – 24 عسلویه هستند.