اعتصاب کارگران فاز ۱۹پارس جنوبی

 

تجمع اعتراضی کارگران در عسلویه – آرشیو
کارگران فاز 19پارس جنوبی جمعه 12 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای عقب‌افتاده اعتصاب کردند. این کارگران از خرداد ماه امسال حقوقی دریافت نکرده‌اند و کسی هم به اعتراضات آنان پاسخ نمی‌دهد.