اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان

 

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان و فرهنگیان ایران تاکنون به دهها شهر ایران کشیده شده است.

معلمان شریف در پل دختر، جلفا، شاهین شهر، مهاباد، خرم‌آباد، فیروز آباد، زرین شهر، بجنورد، جوانرود، ساری، کرج، ایوان غرب، تهران، اصفهان، همدان،کازرون، بابل، قزوین، پاوه، اسلام‌آباد غرب، یزد،کرمانشاه، شیراز، مریوان، مشهد، ایلام، گناباد، تربت حیدریه، تبریز، آمل، گرمه، لامرد، سنندج، سقز، پاوه، روانسر، شهرک قدس تهران، زیوه، دیواندره، تاکستان، تربت جام، سروآباد، روشکان لرستان و شمار دیگری از شهرهای ایران در اعتصاب هستند.

اعتصاب و تحصن سراسری معلمان بنا‌به فراخوان قبلی در اعتراض به فشارها و فضای امنیتی و بی‌عدالتی صورت گرفته است. معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود هستند. دانش آموزان در شهرهای مختلف از اعتصاب معلمان حمایت کردند.