اعتصاب و اعتراضهای کارگری در اراک، مازندران، زرند، بوشهر و پارس جنوبی

 

اعتصاب کارگران صنایع چوب کاغذ مازندران

اراک – تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شرکت هپکو مقابل استانداری مرکزی

روز یکشنبه ۳۰مهر ۹۶ تعدادی از کارگران شرکت هپکو مقابل استانداری مرکزی تجمع اعتراضی برگزارکردند.

تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شرکت هپکو مقابل استانداری مرکزی

تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شرکت هپکو مقابل استانداری مرکزی

جلال آباد زرند – اعتصاب کارگران شرکت تاریر

کارگران شرکت تاریر در دوراهی معدن سنگ آهن جلال آباد زرند به‌دلیل معوقات حقوقی‌شان دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران مسیر معدن و کارخانجات آن را نیز مسدود کردند.

 اعتصاب کارگران شرکت تاریر جلال آباد زرند

              اعتصاب کارگران شرکت تاریر جلال آباد زرند

اعتراض کارگران اسکله کنگان در بوشهر

اعتراض کارگران اسکله کنگان در بوشهر
روز شنبه 29مهرماه، شماری از کارگران اسکله کنگان در بوشهر نسبت به حجم زیاد زباله در این اسکله اعتراض کردند.
به گفته کارگران معترض، اسکله کنگان به محل ریختن زباله تبدیل شده و در این شرایط، کارکردن در این اسکله با دشواری همراه است. آنان می‌گویند تاکنون چندین بار در اعتراض به انباشت زباله در این اسکله مقابل شهرداری بوشهر تجمع کرده‌اند ولی هر بار مقامات شهرداری این مسئولیت را از خود سلب می‌کنند.

اعتصاب کارگران صنایع چوب کاغذ مازنداران

روز شنبه 29مهرماه، کارگران صنایع چوب کاغذ مازندران به‌دلیل جمع شدن بخش جنگل و اخراج ۴۰۰نیرو و عدم پرداخت ۳ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

تجمع اعتراضی کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶پارس جنوبی

صبح روز شنبه ۲۹مهرماه ۹۶ کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶پارس جنوبی