اعتصاب غذا ۷۰۰ تن از زندانیان زندان مرکزی ارومیه

 

۷۰۰ تن از زندانیان زندان مرکزی ارومیه از روز ۱۹ مهر ۱۳۹۷، در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان، فشارهای رئیس زندان و اعمال مافیایی مسئولان زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده اند.
این اعتصاب غذا به دنبال اعتراض و شعار دادن زندانیان بند ۱۵ این زندان در واکنش به خودکشی یک زندانی ۳۳ ساله صورت گرفت.

شب ۱۸ مهر ۱۳۹۷، یک زندانی به نام محمد آهوپا ۳۳ ساله، اهل ارومیه در بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه به دلیل رد درخواست مرخصی اش برای چندمین بار پیاپی اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. محمد آهوپا متاهل و پدر ۲ فرزند بوده است.

لازم به ذکر است که زندانیان زندان ارومیه در اثر عدم رسیدگی‌های مناسب و امکانات صنفی و استقراری در شرایط نامناسبی قرار دارند.

در بند ۳ و ۴ این زندان تنها ۵۰۰ زندانی محبوس هستند که در طول شبانه روز تنها ۳ ساعت فرصت استفاده از حمام را دارند.
علیرضا صفری رئیس زندان مرکزی ارومیه در پاسخ به اعتراض جمعی از زندانیان این بند گفته است «زندان به شرکت آب و برق مقروض است و همه باید صرفه جویی کنند.»
همچنین فروشگاه‌های بندهای ۹، ۱۰ و ۱۱ این زندان نیز به علت نداشتن مواد و جنس چندین روز است که تعطیل شده و هیچ موادی برای فروش ندارد.
تاکنون تمام اعتراضات و نامه نگاریهای زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه خطاب به مسئولین زندان بی پاسخ مانده است و اعتنایی به آن‌ها نشده است.