اعتصاب غذا جمعی زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

 

جمعی از زندانیان سیاسی بند ۱۲ و ۱۳ زندان مرکزی ارومیه، در اعتراض به یورش گارد ویژه زندان، ضرب و شتم همبندیان و انتقال برخی از آنان به سلول انفرادی اقدام به اعتصاب غذا کرده اند.

۶۰ تن از زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه از روز صبح روز سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷، در اعتراض به یورش گارد زندان و ضرب و شتم و انتقال برخی از همبندیان خود به سلول انفرادی اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. روز چهارشنبه ۲۵ مهر، نیز ۱۰ تن از زندانیان سیاسی بند ۱۳ این زندان به جمع زندانیان اعتصاب کننده پیوستند.

طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مسئول اجرای احکام زندان بنام عبدلرزاق به همراه پیمان خان‌زاده معاونت زندان و هاشمی مسئول اندرزگاه بند ۱۲ مرتبا به زندان رفت‌وآمد دارند و خواستار شکستن اعتصاب زندانیان شده اند و با وعده و وعید قول دادند که خواسته های زندانیان را پیگیری می کنند. اما زندانیان اعتصابی یکپارچه این وعده و وعیدها را قبول نکردند.

همچنین قاضی ناظر زندان روز چهارشنبه سه نفر از زندانیان را احضار کرد اما زندانیان احضار شده نزد قاضی نرفتند و اعلام کردند اگر قاضی ناظر زندان صحبتی دارد باید به داخل بند بیاید و صحبت کند.

حمید رحیمی و کامران درویشی دو زندانی سیاسی که پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی منتقل شده بودند نیز در اعتراض به جمع اعتصابیون پیوسته اند. به این ترتیب حداقل ۷۲ زندانی سیاسی هم اکنون در این زندان در اعتراض به یورش وحشیانه گارد زندان در اعتصاب غذا هستند.

لازم به ذکر است که ماموران گارد زندان مرکزی ارومیه روز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷، به بند ۱۲ این زندان که مربوط به زندانیان سیاسی است، یورش برده و شماری از زندانیان سیاسی که نسبت به ضرب و شتم یکی از همبندیان خود اعتراض کرده بودند را مورد ضرب و شتم قرار داده‌ و برخی را به سلول انفرادی منتقل کرده اند.