اعتصاب غذای پنج زندانی در بند زنان زندان ارومیه

 

زندان اورمیه

اعتصاب 5تن از زنان زندان ارومیه روز شنبه 22مهر 96 هم‌چنان ادامه دارد. آنها از روز چهارشنبه 19مهر در اعتراض به ورود مأموران جنایتکار زندان ارومیه به بند زنان به بهانه بازرسی و تفتیش وسایل شخصی زندانیان دست به اعتصاب‌غذا زدند. مأموران در این بازرسی به بهانه وجود وسایل اضافی، چندین تخته پتوی شخصی برخی از زندانیان زن را با خود بردند. آراسته رنجبر، محبت محمودی، زینب سکان وند، نازدار وطن‌خواه و نصرت علی‌نژاد که از زندانیان قدیمی این بند هستند، در اعتراض به این بازرسی و تفتیش دست به اعتصاب‌غذا زدند.

با توجه به این‌که پتوها و وسایل داخل زندان بسیار کثیف هستند؛ خانواده‌های زندانیان برای آنها لوازم ضروری لازم و پتو تهیه کرده و می‌فرستند. این لوازم با پول خانواده‌ها خریداری شده و برای آنها ارسال می‌شود. با توجه به سرمای این فصل در ارومیه زندانیان به این پتوها و وسایل نیازمند هستند.