اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی زندان شیبان اهواز

1.jpg

بنا به گزارش دریافتی از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷ تاکنون تعدادی از زندانیان سیاسی زندان شیبان اهواز در اعتراض به عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان جرائم دیگر، اقدام به اعتصاب غذای جمعی کردند. تعداد زندانیان سیاسی زندان شیبان که در این اعتصاب غذا شرکت کرده‌اند، بیشتر از ۷ نفر ذکر شده است. آنها در این اقدام اعتراضی، خواهان اجرای اصل تفکیک جرائم و انتقال به بند جداگانه شدند.

یکی از زندانیان سیاسی زندان شیبان که به تازگی از این زندان آزاد شده است، می‌گوید: «یکی از مسئولان زندان بنام دانش، دستور کتک زدن زندانیان تا سر حد مرگ را داده است.» این زندانی آزاد شده، اضافه می‌کند: «افرادی مانند غلام نژاد، خلیلی، زارع و ذوالفقاری از دست نشاندگان اداره اطلاعات اهواز در زندان شیبان هستند و همه امور زندان در دست آنها است.» مسئولان زندان با ایجاد تفرقه و تحریک برخی زندانیان علیه زندانیان سیاسی، فشارهای زیادی بر زندانیان سیاسی ـ امنیتی وارد می‌کنند.

یکی دیگر از زندانیان سیاسی زندان شیبان با ذکر بالا بودن تعداد زندانیان گفته است که «زندانها از زندانیان پر شده بطوری که زندانیان بر روی زمین می خوابند. به طوری که در هر اتاق بین ۲۷ الی ۳۰ نفر به صورت فشرده گنجانده شده‌اند.» این زندانی اضافه می‌کند: «در زندان شیبان برای رفتن به دستشوئی باید ساعتها در صف بایستیم و علاوه بر آن وضع بغرنج بهداشتی و خدمات پزشکی و غذا، باعث بیماری تعداد زیادی از زندانیان، بخصوص آنهائی که از بیماریهای مزمن رنج می برند، شده است.»

یادآوری می‌شود که در جریان اعتراضات فروردین ماه امسال، بیش از ۲۵۰ نفر از بازداشت شدگان تظاهرات، به زندان شیبان اهواز منتقل شدند. اطلاعات درز کرده از زندان شیبان حاکی است که هر بخش زندان، دارای ۷ سلول است و در هر سلول، چندین نفر بازداشتی جا داده‌ بودند. بازداشت شدگان که عموما توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، به صورت جمعی مورد شکنجه قرار گرفته و با باتون مورد حمله و هجوم پاسداران قرار گرفتند.