اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج

۳۴۰هزارتومان پول برای خوابگاه و سلف‌سرویس
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج پنجشنبه ‌شب ۱۱خردادماه 96، در اعتراض به وضعیت نامناسب غذای دانشگاه، اعتصاب کردند. یکی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان یاسوج گفت: «در ماه رمضان گردانندگان دانشگاه به تغذیه آنها در این ماه اهمیت نمی‌دهند و کیفیت غذای آنها برای افطاری و سحر مناسب نیست و همه در بیرون از دانشگاه افطاری خوردند». این دانشجو اعلام کرد هر ماه دانشگاه از هر دانشجو ۳۴۰هزارتومان پول برای خوابگاه و سلف‌سرویس می‌گیرد اما متأسفانه کیفیت آن مناسب نیست.