اعتصاب بانه در محاصره نیروهای امنیتی و قطع اینترنت هجدهمین روز را پشت سر گذاشت

 

اعتصاب بانه وارد هجدهمین روز شد. امروز چهار‌شنبه۱۲اردیبهشت‌ماه۹۷ بازاریان و کسبه بانه هجدهمین روز اعتصاب خود را  به رغم گسیل ماموران ضدشورش  به منظور ایجاد فضای رعب و ترس در مردم و برای دستگیری فعالین اعتصاب، آغاز کردند.

بانە در محاصرە نیروھای امنیتی است.

اینترنت کماکان قطع شدە ولی اعتصاب بانه برای ١٨مین روز متوالی ادامە دارد . فرماندار بانه به نام  محمد فلاحی دستور سرکوب مردم معترض وکاسبکاران و کولبران  گرسنه را صادر کرده و نیروهای سرکوبگر در شهر مستقر شده اند.

در همین حال مردم بانه فراخوان به پشتیبانی داده اند

در این فراخوان آمده است:

 در سردشت وسقز و دیواندره و مریوان و سنندج و بوکان و دیگر شهرها به تجمع و اعتراض بپردازید تا نیروهای سرکوبگر نتوانند بر روی شهر بانه متمرکز شوند.

آنها را مجبور کنید نیروهایشان را تقسیم کنند در نتیجه توان سرکوب تمام عیار بانه را نخواهند داشت.
به یاری بانه بشتابید که در محاصره کامل قرار دارد و حکومت نظامی در شهر برقرار کرده اند. هر لحظه احتمال فاجعه هست.

یادآوری میشود: در خبرهای روز گذشته داشتیم:
در هفدهمین روز اعتصاب بانه نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران در سه اتوبوس به فرمانداری بانه رفته و مستقر شده اند اینها علاوه بر ۲۰۰ دستگاه خودرو سیاهرنگ ضد شورش نیروهای سرکوب خامنه ای هست.

اینترنت در بانه قطع است لذا فعالین درخواست داشتند که امشب کسی به اطراف فرمانداری نرفته و آنجا تجمع نکند تا فردا شیوه های برگزاری اعتراض را مشخص کنند.

نمایندگان مردم یادآوری کردند که در محلهای وجود دوربینهای مدار بسته حواسشان باشد و با همدیگر برخورد و توقف نداشته باشند. دستور سرکوب را فرماندار و دادستان بانه صادر کرده اند.