اعتراض گروهی از کارکنان نیروی هوایی ارتش ایران در دزفول به ‘فساد در تعاونی مسکن ارتش’

روهی از کارکنان نیروی هوایی ارتش ایران در دزفول در اعتراض به آنچه “فساد در تعاونی مسکن ارتش” می خوانند، دست به تجمع زده‌اند.

معترضان به تعاونی مسکن ارتش می گویند که این نهاد تعهداتش را نقض کرده و مدت ۳ سال است که ۳۵ میلیون تومان برای خانه دار شدن از این افراد گرفته اما نه زمین تعهد شده را به آنها تحویل می دهد و نه مبلغی را که گرفته پس می دهد.

معترضان گروهی از پرسنل پایگاه چهارم شکاری (وحدتی) دزفول هستند.

در ویدئویی که از صحنه اعتراض کارکنان نیروی هوایی ارتش در دزفول منتشر شده، عده ای با لباس فرم نیروی هوایی دیده می شوند که شعار می دهند “تعاونی پول ما را پس بده”.

گزارش‌ها حاکی است که اعتراض این افراد به دوازدهم مهر (دو روز پیش) مربوط می‌شود.

آنها پیش از این هم در نامه نگاری هایی با مقام های محلی خوزستان خواهان رسیدگی به اعتراضشان شده بودند.

پایگاه چهارم شکاری نیروی هوایی ارتش ایران در دزفول محل نگهداری جنگنده های اف-۵ است که وظیفه برخورد فوری با هر گونه تهاجم احتمالی به حریم هوایی ایران را به عهده دارند.

 

#iman_iranayande