اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان به عدم پرداخت حقوق

تعدادی از کارگران نی بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالب خود روز شنبه تجمع صنفی بر پا کردند.
به گزارش ایرنا این افراد که بیشتر کارگران نی بر مهاجر از استان لرستان بودند با تجمع درب ورودی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و نیز محل بارگیری و تخلیه نیشکر برای ساعاتی روند فعالیت این شرکت را مختل کردند.
این کارگران که از استان لرستان راهی هفت تپه شده و در مقابل شرکت دست به تجمع زده بودند پرداخت حقوق معوقه و روشن شدن وصعیت شغلی خود را خواستار شدند.
به گفته این کارگران مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به وعده های خود پای بند نبوده و نسبت به پرداخت حقوق معوقه و روشن شدن وضعیت بازنشستگی آنان جوابگو نیست.
این کارگران نی بر که سالها سابقه کار در مزارع نیشکر این شرکت در شرایط بسیار سخت را دارند چند ماه حقوق معوقه داشته و نسبت به محقق نشدن وعده مدیریت شرکت مبنی بر پرداخت حق بازنشستگی خود معترض می باشند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه حدود چهار هزار نفر نیروی رسمی ، پیمانی ، قراردادی و نیز موقت دارد.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از فعالیت آن می گذرد.
این کارخانه طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر پارسال از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذر شد.