اعتراض و تجمع خانواده های زندانیان در شهرها در ماه فروردین ۹۷

در فروردین ماه ۱۳۹۷ چند تجمع اعتراضی توسط خانواده های زندانیان در شهرهای مختلف برگزار شد. این تجمعها در اعتراض به بازداشت یا شکنجه برگزار شد.
در شهر اهواز یک تجمع اعتراضی توسط خانواده علی و کاظم سواری پس از شنیدن خبر قتل علی و شکستن دو پای کاظم سواری برگزار شد. خانواده خشمگین این دو زندانی عادی پس از شنیدن این عمل جنایتکارانه مسئولین زندان شیبان اهواز به مقابل درب زندان رفتند. مسئولین زندان به جای پاسخگویی اقدام به دستگیری ۳۰ تن از آنها کردند.
خانواده های بازداشت شدگان اهوازی دو تجمع در اعتراض به بازداشت فرزندانشان در روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه در مقابل استانداری و فرمانداری اهواز برگزار کردند.
در تحول دیگری پدر و مادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام؛ در اعتراض به حکم اعدام فرزندشان فراخوان به تجمع در میدان اقبال دادند. فضای میدان اقبال امنیتی شد. نیروهای اطلاعات و انتظامی در هراس از عدم کنترل صحنه پدر و مادر پیر رامین حسین پناهی را بازداشت کردند.
در هفت تپه شوش نیز کارگران نیشکر هفت تپه برای آزادی همکاران بازداشت شده خود دست از کار کشیده و خواهان آزادی بازداشت شدگان و بازگشت به کار کارگران اخراج شده شدند.