اعتراض و اعتصاب در زابل، بروجرد، بروجن و اراک

 

 

رانندگان، دانشجویان و کارگران در شهرهای زابل، بروجرد و بروجن برای مطالباتشان دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

روز پنجشنبه ۱۸ خرداد رانندگان اتوبوسرانی زابل در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق و معوقات ۵ ساله خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

در بروجرد، نیز ۲۲۰ تن از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد در اعتراض به انحلال این دانشکده مقابل وزارت بهداشت رژیم تجمع کردند.

در بروجن نیز، حدود ۲۰۰ تن از کارگران کارخانه روغن نباتی نهال گل در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق، حق بیمه و مطالبات دیگر مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

کارگران شرکت آذرآب اراک در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود در ۴ماه گذشته در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند.