اعتراض علیه بازداشت سپیده رشنو

اعتراض علیه بازداشت سپیده رشنو

من هم اگر در اتوبوس بودم از تو حمایت می‌کردم

▪️زن با عصبانیتی که بسیاری از ما تجربه‌اش کرده‌ایم فریاد می‌زند: «چی زر زدی؟ همون زرت رو دوباره بزن.» مشخص است که زنی که چادر به سر دارد به او تذکر حجاب داده و رفتار سرکوبکرانه و تحقیرآمیز از خود نشان داده است. درگیری لفظی بالا می‌گیرد. هر دو دوربین بدست گرفته‌اند و ثبت می‌کنند:
-برای مسیح علینژاد می‌خوای بفرستی؟
-برای کل دنیا می‌فرستم.
-تو می‌فرستی واسه مسیح چیکار می‌تونه بکنه برات من می‌فرستم واسه سپاه بیان حسابت رو برسن.

▪️زنان حاضر در اتوبوس مداخله می‌کنند؛ عده‌ای تلاش می‌کنند با دست، لنز گوشی او را بپوشانند که نتواند چهره زن معترض را ثبت کند. در نهایت با کمک جمعی زنان، زن محجبه از اتوبوس به بیرون انداخته می‌شود.

▪️حمایت زنان داخل اتوبوس از زن معترض دل‌گرم‌کننده است. زنی توییت کرده است: «منم اگه توی اون BRT بودم قطعا کنار ‎#سپیده_رشنو می‌ایستادم، ما کم نیستیم، همه‌ ما رو هم بگیرید شهر خالی از سکنه میشه، از ما گفتن.» اکانتی دیگر نوشته است: «دمش گرم که نسبت به ظلم بی‌تفاوت نبود، دم آدمای تو اتوبوس هم گرم که حمایت کردن ازش. این اتوبوس برایند ایران ماست.»

▪️حالا خبر رسیده که زن معترض این ویدئو و هم‌چنین همراهش در فرصتی بسیار کوتاه بازداشت شده‌اند. نامش «سپیده رشنو» است، 28 ساله، هنرمند و داستان‌نویس.

▪️انتشار این ویدئو بحث‌هایی را به دنبال داشت؛ عده‌ای نسبت به دوقطبی شدن جامعه ایران و رودررو شدن مردم هشدار دادند و نوشتند که انتشار این ویدئو‌ها این شکاف و تقابل را تقویت می‌کنند و عده‌ای پاسخ دادند این تقابل مردم علیه مردم نیست و تقابل مردم علیه سرکوبگر است. ایستادگی سرکوب‌شدگان در برابر فرادستان. آنها بر تفکیک میان حجاب حکومتی و حجاب صرفا اعتقادی و شخصی تاکید کرده‌اند.

▪️زنی در توییتر نوشته است: «هشت سال از پرونده اسیدپاشان اصفهان گذشت و حتی یک نفر دستگیر نشد. اما در عرض یک روز زن معترض در بی‌آرتی رو گرفتن. ما با مردم مواجه نیستیم. ما با یک اقلیت برخوردار از رانت حکومتی مواجهیم.»

▪️زن آمر به معروف که رایحه ربیعی نام دارد ویدئویی را که ضبط کرده، از طریق خبرگزاری فارس منتشر کرده است. در این ویدئو سپیده رشنو دائما توسط ربیعی تهدید می‌شود و هیچ‌گونه درگیری فیزیکی میان آن دو رخ نمی‌دهد. بالعکس زنی دیگر از حاضران در انتهای ویدئوی رشنو و همراهش، دست خود را نشان می‌دهد که ربیعی آن را گاز گرفته، جراحت برداشته و خونی است.