اعتراض به رعایت نشدن حریم خصوصی دانشجویان دد شاهرود

.
گروهی از دانشجویان #دانشگاه_صنعتی_شاهرود در اعتراض به «رعایت نشدن حریم خصوصی دانشجویان» و دخالت حراست و «کمیته حجاب و عفاف» در نوع پوشش دانشجویان در این دانشگاه، دست به تجمع زدند.
دانشجویان در پایان طومار اعتراضی امضا کرده و خواستار رفع مشکلات صنفی شدند.